Aangifte vrouwengevangenis wegens wangedrag personeel: “Tongzoenen & orale bevredigingen”

In een recente ontwikkeling heeft de leiding van PI Nieuwersluis aangifte gedaan betreffende mogelijke misstanden door het personeel. Het besluit volgt na een onthullend rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid waarin vrouwelijke gedetineerden aangaven dat personeelsleden zich schuldig maakten aan ongewenste seksuele handelingen.

Het rapport en de details

Volgens een rapport dat eind vorige maand door de Inspectie Justitie en Veiligheid is vrijgegeven, hebben de gevangenen aangegeven dat ze het slachtoffer zijn geworden van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) gaf aan dat het gedrag van het personeel bestond uit “seksueel getinte opmerkingen naar de gevangenen, kussen, orale bevrediging en relaties tussen het personeel en de gevangenen. Er zijn ook rapporten van pesten, schreeuwen en schelden.”

Voortdurend en dringend probleem

Hoewel de Inspectie in haar rapport aangaf dat de omvang en frequentie van het onethische gedrag niet uitvoerig zijn onderzocht, wordt wel een beeld geschetst dat het geen incidentele gebeurtenissen betreft. Er is sprake van een “voortdurende en dringende situatie.” Het advies is om op elke afdeling tijdens het dagprogramma minimaal één vrouwelijke medewerker aanwezig te hebben.

Minister neemt maatregelen

Minister van Rechtsbescherming, Franc Weerwind, heeft actie ondernomen na de publicatie van het rapport van de Inspectie. Details over de specifieke maatregelen zijn nog niet bekend gemaakt.

Scroll naar boven